ژنتیک یکی از عوامل ابتلا به سرطان روده بزرگ

کاربردهای چکاپ ژنتیکی

با آگاهی ازاطلاعات نهفته در آن شـما را از توانایی های بالقوه تان در یک ورزش خاص، معرفی رژیم های غذایی، دارویی و ورزشی که برای شما مناسب ترهسـتند، احتمال ابتلا به بیماری های مختلف و بســیاری اطلاعات دیگر مطلع کنیم تا بتوانید اقدامات موثرتری را برای سلامتی وبهبود کیفیت زندگی خود انجام دهید. در ادامه با این مقاله از بهترین آزمایشگاه ژنتیک اصفهان با ما همراه باشید تا در مورد کاربردهای چکاپ ژنتیکی مطالب بیشتری به شما ارائه دهیم.

کاربردهای تست سلامت و چکاپ ژنتیکی کاریوژن

این تست شامل موارد زیر است:
اعتیاد ، آلزایمر ، خود ایمنی ، سرطان ، قلب و عروق ، ناقلین بیماری های ژنتیکی ، دیابت ، سلامت چشم ، ایمنی ، سلامت کلیه ، سلامت مردان، چاقی ، مقاومت به دارو ، پوست ، خواب ، تغذیه، رژیم غذایی ، ورزش ، سلامت زنان.

 تست pcr کرونا اصفهان | مزایای تست سلامت ژنتیکی

مطالعه پیشنهادی: سل فری

ژنتیک و بیماری های کاردیو متابولیک

اختلالات کاردیومتابولیک شــامل بیماری های قلبی عروقی و متابولیکی از جمله دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک است. این اختلالات دلیل اصلی مرگ و میرقابل پیشــگیری، در سراسر جهان هستند که دارای عوامل خطرمشابهی هم چون اضافه وزن، چاقی و فشـار خون بالا هسـتند که البته می توانند با انتخاب رژیم غذایی و شیوه زندگی مناسب، اصلاح شوند. اگراختلالات کاردیومتابولیک در خانواده شما وجود دارد، این آزمایش برای شـماسـت. شـما میتوانید براسـاس اسـتعداد ژنتیکی خود احتمال ابتلا به این بیماری را در طول زندگی خود بدانید. نتایج این آزمایش برای پزشکان در برنامه ریزی درمان شما مفید می باشد.

ژنتیک ، سلامت و زیبایی پوست

اگرعلاقه مند هسـتید اطلاعات دقیقی درمورد ارتباط بین ژن ها و سلامت و زیبایی پوست خود را دریافت کنید این آزمایش به شـما کمک می کند از پاسـخ پوســت خود به عوامل مختلف، به عنوان مثال واکنش اکسـیداسیون، پیری زودرس، کک و مک، رگهای واریسـی و حتی سلولیت و… مطلع شوید. باید توجه داشت که جهش های ژنتیکی علاوه برایجاد مشکلات پوستی که شـکل ظاهری پوســت را تحت تاثیرقرارمیدهند، هم چنین میتوانند اختلالات جدیتری مانند سرطان پوست را نیزموجب شوند. این آزمایش شما را از اسـتعداد ژنتیکی خود برای ابتلا به این بیماری ها نیز آگاه می سازد.

ژنتیک و اختلالات خواب

اگر از اختلال در خواب رنج می برید و تاکنون درمان مناسبی برای آن پیدا نکرده اید این آزمایش به شما توصیه می شود؛ چرا که بســیاری از اختلالات خواب ناشی از فعل و انفعالات پیچیده بین ژن ها و محیط اسـت. اختلالاتی مانند بی خوابی، شــب ادراری ، ســندرم پای بی قرار (RLS ، سندرم آپنه خواب، پاراسومنیا و…) از جمله اختلالات خواب هســتند که با عوامل ژنتیکی همراه هسـتند. بدون شک یافتن علت اصلی این اختلالات در بر طرف کردن آن ها نقش به سزایی خواهد داشت.

تاثیر ژن کانکسین در بروز ناشنوایی

مطالعه بیشتر: آزمایش ژنتیک جنین

ژنتیک و تبارشناسی

اگرعلاقه مند هسـتید بدانید ریشـــــه های تباری شما ازکجا ناشی میشود این آزمایش پاسخگوی سوالات شـماسـت چرا که به لطف ژنتیکی که از اجداد خود از صـد ها یا هزاران سـال پیش به ارث برده اید، تعیین می کند ریشه های نژادی شما ازکدام مناطق جغرافیایی و کشورهای جهان است.

چکاپ ژنتیکی و اختلالات بینایی

ژنتیک در بروزبسـیاری ازمشـکلات بینایی نقش دارد. ژن ها با تولید پروتئین های خاصی عمل می کنند که ممکن اســـت در یک ویژگی خاص بیولوژیکی یا رفتاری نقش داشـــته باشـــند. محصــــولات این ژن ها، با هم و در ترکیب با محیط، می توانند عوارض بینایی را ایجاد کنند. در واقع شایع ترین مشکلات بینایی در کودکان و بزرگسالان ناشی از ژنتیک آن هاست. اگر اختلالات بینایی در خانواده شما وجود دارد، با انجام این آزمایش می توانید بر اساس استعداد ژنتیکــی خود احتمال ابتلا به این اختلالات را در طول زندگــی خود بدانید و از این رو اقدامات پیشگیرانه و درمانی مناسب تری را انجام دهید.

تست pcr کرونا اصفهان | آزمایشات قبل از ازدواج و موانع آن

ژنتیک و سلامت بانوان

اگر به عنوان یک خانم به سلامتی خود اهمیت میدهید این آزمایش برای شماسـت. سـلامت فرد تحت تأثیرعوامل مختلفی از جمله تغذیه، ورزش، وزن بدن و …. قراردارد. از طرف دیگـرزنان با مســائل دیگری مانند بارداری، یائســگی و سایر شرایط روبروهســتند.

برای اینکه به سلامتی مطلوب برسند، لازم است از چگونگی اثرژنتیک منحصــــربه فرد خود، برنحوه استفاده بدن از انرژی و مواد مغذی وهمچنین نحوه واکنش بدن خود به برخی رژیم های غذایی و ورزشی و نیز برنامه های درمانی آگاه شوند. برای مثال، به منظورکاهش مشـکلاتی که پس از یائســگی با آن روبه رومی شوند روش های درمانی مختلفی چون هورمون تراپی پیشــنهاد می شود.

البته این روش هاعلاوه برهزینه های بسـیارگزافی که برای افراد دارد، درموارد بسـیارزیادی اثربخشـی چندانی ندارند؛ چرا که ممکن اســت افراد از لحاظ ژنتیکی اصـــلا برای دریافت این نوع درمان مناسب نباشند. بنابراین، پروفایل ژنتیکی زنان می تواند بینشـــــی در مورد شرایط سلامتی که ممکن است به آن مسـتعد باشند و همچنین سایر اطلاعاتی که ممکن است در طول زندگی برای آن ها مفید باشد، فراهم کند.

تست pcr کرونا اصفهان | سویه جدید امیکرون و تشخیص با تست PCR

چکاپ ژنتیکی و بیماری های خود ایمنی

به طورمعمول، سیستم ایمنی بدن میتواند تفاوت بین سلول های خارجی و سلول های خودی را تشخیص دهد. سیستم ایمنی، بدن را در برابرمیکروبها مانند باکتریها و ویروس ها محافظت می کند. در یک بیماری خود ایمنی، سیســتم ایمنی بخشـی از بدن مانند مفاصل، پوسـت و … را به عنوان عامل بیگانه تلقی می کند و پروتئین هایی به نام اتوآنتی بادی ها را که به سلول های سـالم حمله می کنند، آزاد می کند وهمین امرموجب ایجاد بیماری هایی می شـود که درمان آن ها چندان آسان نیست.

اگر بیماریهای خود ایمنی هم چون پســــوریازیس، لوپوس،ام اس و…. درخانواده شما وجود دارد،این آزمایش به شما پیشــنهاد میشود. شما میتوانید براساس استعداد ژنتیکی خود احتمال ابتلا به این بیماری ها را در طول زندگی خود بدانید و ازاین رو اقدامات پیشـگیرانه و درمانی مناسب تری را انجام دهید.

ژنتیک و اعتیاد

افراد زیادی ممکن اسـت در طول زندگی خود مواد مخدر را امتحان کنند؛ با این حال تمامی این افراد به مواد مخدراعتیاد پیدا نمی کنند. از طرفی وابســتگی افراد به مواد مخدرگوناگون، باهم متفاوت است. تفاوت در این رفتارها ممکن است به علت استعداد ژنتیکی متفاوت افراد باشد. اگرعلاقه مندید بدانید که براســاس پروفایل ژنتیکی خود احتمال اعتیاد به کدام ماده مخدردرشما وجود دارد، این آزمایش برای شماست.مطلع شدن ازاین اطلاعات میتواند در جلوگیری از گرفتارشدن شما و یا فرزندانتان در دام اعتیاد بسیار موثر باشد.

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | پیشگیری از سرطان تخمدان ارثی

چکاپ ژنتیکی و سرطان

اگر میخواهید بدانید که براساس پروفایل ژنتیکی خود استعداد ابتلا به سـرطان در شـما وجود دارد یا خیر؟ و یا علاقه مندید که بدانید احتمال بروزکدام سرطان ها در شما بیشــتراست انجام این آزمایش برای شما بسـیار سودمند خواهد بود؛ چراکه سرطان علاوه برعوامل محیطی، تحت تاثیرژنتیک افراد نیزهسـت و بسـیاری از سرطان ها در خانواده ها ارثی می باشند. پیشـگیری و درمان به موقع سرطان نقش بسیار مهمی در پایین آمدن نرخ مرگ و میر براثر این بیماری دارد. بنابراین، مطلع شدن از استعداد ژنتیکی ابتلا به سرطان بسیار سودمند خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)