تعیین هویت و تعیین ابوّت | آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

تعیین هویت و تعیین ابوّت

تعیین هویت (تعیین ابوّت و یا تست ‏Paternity‏)‏

بیش از دو دهه قبل دانشمندان توانستند با استفاده از روشهای نوین ژنتیکی به الگو های خاص ژنتیکی جهت ‏تعیین هویت و تعیین ابوّت دست یابند.

خیلی زود این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، ‏مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرد.

امروزه استفاده از این روش ها در دادگاه های ‏کشورهای مختلف از جمله کشورمان کاربرد روزانه ای پیدا کرده است و کمتر قاضی را می توان یافت که به ‏نتایج این روش اعتقاد نداشته باشد و از آن استفاده نکند‎.

تعیین هویت آزمایشی است که غالبا به منظور تأیید رابطه والد- فرزندی انجام می گیرد. ‏

همینطور این آزمایش برای تأیید رابطه پدر بیولوژیک و فرزند و تعیین هویت و تعیین ابوّت نیز انجام می گیرد که به آن آزمایش‎ Paternity ‎نیز ‏می گویند و به عنوان دقیق ترین روش تشخیصی رابطه پدر و فرزندی مورد استفاده قرار می گیرد ودارای دقت ‌‏%99.9 است‎.

آزمایش تعیین هویت با توجه به درخواست متقاضیان در مواردی که به هر دلیل نیاز به اثبات این رابطه وجود ‏داشته باشد انجام می‌شود‎.

در این آزمایش نمونه ‏DNA‏ پدر یا مادر فرضی با نمونه فرزند مقایسه میشود.

در صورتی که فرزند هنوز به ‏دنیا نیامده باشد، لازم است از جنین نمونه‌گیری شود و مقایسه نمونه والد با نمونه جنینی انجام گیرد. ‏

تعیین هویت و تعیین ابوّت | آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

منشاء تهیه نمونه از جنین می تواند یکی از روش های ذیل باشد:‏

1-‏ قطعات آزاد ‏DNA‏ جنینی در خون مادر که به آن ‏cell free DNA‏ هم می گویند.‏

‏2-‏ نمونه حاصل از ‏CVS‏ و یا آمنیوسنتز.‏

این مقایسه توسط چندین مارکر ژنتیکی انجام می‌گیرد.

این مارکرها توالی های تکرار شده از ‏DNA‏ هستند که به ‏آن ‏STR) Short tandem Repeat‏)‌‎ ‎می گویند.

تعداد این تکرارها که در نواحی اینترون (غیر کد شونده) ‏ژن واقع شده اند در افراد مختلف متفاوت است و این تفاوت می تواند به عنوان مبنای تمیز و تشخیص ‏DNA‏ ‏افراد مختلف به کار گرفته شود. ‏

از آنجاکه هر فرد نیمی از ژن های خود را از پدر و نیم دیگر را از مادر دریافت می کند بنابراین تکرار این توالی ها ‏در فرزند مشابه والدین است.

از این رو این تفاوت در افراد مختلف می تواند مبنای دقیقی جهت یافتن رابطه والد ‏و فرزندی باشد‎.‌‏ ‏

برای این منظور حداقل 15 تا 16 مارکر مورد مقایسه قرار می‌گیرند.‌‎ ‎

هنگام مقایسه بین مارکر‌ها اگر فرزند حتی ‏در یک ناحیه با پدر یا مادر فرضی تفاوت داشته باشد، رابطه خویشاوندی تأیید نمی شود. ‏

درصد خطای این آزمایش بسیار بسیار کم (19- 10 ×2/7) است.‏

 

این آزمایش کاربردهای دیگری هم دارد، نظیر:‏

 

‏-‏ ‏ بررسی نمونه های جمع آوری شده از صحنه های جرم، ‏

‏-‏ جستجوی اعضاء گمشده خانواده ‏

‏-‏ تشخیص دوقلوهای همسان

‏-‏ اثبات جابجایی نوزاد پس از تولد

‏-‏ و یا تشخیص هویت از روی آثار باقیمانده از بدن اجساد در سوانحی نظیر سیل و زلزله، آتش سوزیها، ‏سوانح هوایی و زمینی، جنگ ها و …‏

 

روش های دیگری هم برای تعیین هویت مورد استفاده قرار می گیرد که قدرت تشخیص کمتری که عبارتند ‏از:‏

-‏ روش دیگر استفاده از میتوکندری می باشد.

در این روش میتوان قرابت از طرف مادر یا زنان فامیل را ‏مشخص کرد.

میتوکندری دیگر اندامک داخل سلولی است که دارای ماده ژنتیکی میباشد ولی ماده ‏ژنتیکی آن توارث مادری دارد و از مادر به فرزندان (چه دختر و چه پسر) به ارث میرسد.

پس اگر ‏افراد دارای مادر مشترک یا جد مادری مشترک باشند دارای علایم یکسانی بر روی میتوکندری خود ‏خواهند بود. ‏

‏-‏ روش دیگر استفاده از ‏STR‏ های کروموزوم ‏Y‏ می باشد.

کروموزوم ‏Y‏ در مردان وجود دارد و فقط از ‏پدر به پسران منتقل می شود.

لذا از این روش می توان قرابت افراد ذکور یا مردان خانواده را مشخص ‏کرد.

مثلا رابطه عموزادگی و امثالهم. ‏

 


آزمایشگاه کاریوژنآزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آدرس: اصفهان، چهارراه آپادانا، جنب بانک تجارت، مجتمع تندیس، طبقه 1

تلفن: 03136412290 – 03136412291 – 09139596095

صفحه اینستاگرام ازمایشگاه ژنتیک اصفهان

ارتباط در واتساپ


بیشتر بخوانید:

دلایل بروز بیماری فلج مغزی چیست ؟

پیشگیری از سرطان پستان ارثی

بررسی Her2 در بیماران سرطان سینه

سایر نوشته های مطلوب ...

نوشته های محبوب