نشانه های سرطان ارثی چه هستند ؟

نشانه های سرطان ارثی چه هستند ؟

ویژگی ها و علائم سرطان ارثی

در بخش های قبل پیرامون بروز سرطان ارثی صحبت شده و می دانیم کدام سرطان ارثی است باید به این مسئله نیز واقف باشید که همه افراد دارای جهش های مستعد کننده سرطان، لزوماً به این بیماری دچار نمی شوند. افراد زیادی حامل جهش سرطان زا هستند اما به آن مبتلا نمی شوند. عوامل زیادی در بروز یا عدم بروز سرطان در بدن افراد حاملِ جهش، تاثیر می گذارد.

هر فرد دارای دو نسخه ژن خاص است که یکی را از مادر و دیگری را از پدر خود به ارث می برد. الگوی وراثت سرطان، راه بسیار مطئن و خوبی برای فهم بهتر نحوه ی ابتلا به سرطان می باشد، جهش هایی که باعث بروز سرطان وراثتی می شوند از دو طریق قابل ارث بری و انتقال هستند :

  1. اتوزومال مغلوب
  2. اتوزومال غالب

اتومازول مغلوب، وراثتی است که فرد فقط در صورتی ممکن است به سرطان مبتلا شود که هر دو ژن جهش یافته از والدین خود را به ارث برده باشد. معمولاً پدر و مادر هایی که یک نسخه جهش یافته از سرطان را با خود حمل می‌کنند با بیماری سرطان مواجه نمی شوند و اگر یک نسخه جهش یافته به فرزند او منتقل شود باز هم امکان بروز سرطان به طور حتمی وجود ندارد.

در تعریف اتوزومال غالب باید گفت به این معن است که در صورتی که تنها یک ژن جهش یافته در بدن فرد وجود داشته باشد، بیماری قابل بروز است. والدین فردی که به وراثت اتومازول غالب دچار است ممکن است فقط حامل ژن جهش یافته باشند و اثرات آن را در بدن خود مشاهده نکرده باشد.

 آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | سرطان ارثی

کروموزوم X یکی از عوامل وراثتی بودن سرطان علت ارثی بودن سرطان ها در برخی موارد وراثتی است. وراثت مرتبط به کروموزوم X یکی دیگر از اَشکال وراثت ژن ایجاد کننده سرطان محسوب می شود. مرد ها فقط می توانند یک نسخه از کروموزوم ایکس را توسط مادرشان به ارث ببرند اما کروموزوم ایکس در زنان به صورت دو نسخه قابل ارث بری می باشد.

“بیان متغیر” و “نفوذ کامل” دو طریقه ی کاملاً جدا دارند که در رابطه با بروز سرطان ها قابل تحلیل هستند. افرادی که دارای جهش نفوذ کامل می باشند تنها در برخی موارد اثرات جهش را در بدنشان مشاهده می کنند اما جهش هایی که بیان متغیر دارند، با شدت های متفاوتی علائم را از بدن فردی به فرد دیگر انتقال می دهد.

بیشتر بخوانید : 

ارثی بودن سرطان چقدر حقیقت دارد ؟

عوامل بروز بیماری های ارثی

 

مرکز ژنتیک پزشکی کاریوژن اصفهان 

به این نوشته امتیاز دهید: