فارماکوژنتیک

فارماکوژنتیک

فارماکوژنتیک (Pharmacogenetic) مطالعه­ ی عوامل ژنتیکی است که در یک فرد خاص بر روی متابولیسم، انتقال دارو و یا رسپتورهای دارو موثر است. تغییرات ژنتیکی باعث می­شوند که پاسخ افراد به درمان دارویی متفاوت باشد.

این تغییرات ژنتیکی موجب می­شوند که برخی افراد حساسیت بیشتر و یا کمتری به داروهای خاصی نشان دهند که در مقابل باعث افزایش احتمال این می­شود که دارو در آن فرد موثر واقع نشود و یا واکنش­های جانبی ایجاد نماید.

فارماکوژنتیک علم مطالعه دارو ها و بررسی اثر متقابل دارو ها و ژنوتیپ افراد است. دارو های یکسان اثرات متفاوتی در افراد مختلف دارند، برخی افراد برای دستیابی به اثر درمانی مشابه با دیگران به دوز کمتر یا بیشتری از دارو نیاز دارند.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی کاریوژن

آزمایشگاه تخصصی NGS و سرطان

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

 

به این نوشته امتیاز دهید: