چرا آزمایش غیرتهاجمی بارداری به همه پیشنهاد نمی شود ؟

آیا آزمایش غیر تهاجمی بارداری باید فقط محدود به بانوان با خطر بالا باشد؟ مطالعات گسترده و متعدد (از جمله یکی که در نشریه پزشکی نیوانگلند چاپ شد و دیگری در PLOS) و یک متاتحلیل اخیر نشان داده است که آزمایش غیرتهاجمی بارداری برای تمام بانوان، چه پرخطر چه بدون خطر، دقیق‌تر از غربالگری‌های سنتی …

آزمایش سل فری یا تست NIPT، چیستی، تفسیر و احتمال خطا بارداری

آزمایش سل فری دی ان ای یا cell free DNA در بارداری که به آزمایش nipt نیز شناخته می‌شود، بهترین آزمایش ژنتیک بارداری است که در 3 ماهه اول بارداری انجام خواهد می‌گیرد. اطلاعات و افزایش آگاهی در مورد آزمایشات ژنتیک بارداری، به ویژه پاسخ به سوال آزمایش سلفری چیست، از اختلالات کروموزومی جنین پیشگیری …