بیماری ALS چیست ؟

بیماری Amyotrophic Lateral Sclerosis شاید شما هم به خاطر دارید که چند سال پیش چالش سطل آب یخ برای شناخت بیشتر بیماری ALS در سرتاسر جهان برگزار شد، اما واقعاً چند درصد از مردم با این بیماری مهلک که نام دیگر آن اسکلروز جانبی آمیوتروفیک است آشنا هستند؟ بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک٬ به نام های …