اپی ژنتیک چیست ؟

اپی ژنتیک چیست؟ اپی ژنتیک مطالعه ای است در مورد اینکه چگونه رفتارها و محیط ما می تواند باعث تغییراتی در نحوه عملکرد ژن های ما شوند. برخلاف تغییرات ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیکی برگشت پذیر می باشند و توالی DNA را تغییر نمی دهند اما می تواند نحوه خواندن یک توالی DNA را در بدن …