بیماری پارکینسون و زمینه ژنتیکی

بیماری پارکینسون و زمینه ژنتیکی آیا پارکینسون ارثی است؟ متأسفانه پارکینسون به‌عنوان بیماری افراد مسن شناخته شده در حالی که نسبت جمعیت و افزایش جمعیت جوان باعث شده این بیماری در بین جوانان نیز شیوع بالایی داشته باشد. آمارها نشان می‌دهند که ۲۵ درصد این بیماران در سن ۵۰ سال و کمتر از ۱۵ درصدشان …