تست pcr کرونا اصفهان | نقش میتوکندری بر ناباروری

نقش میتوکندری بر ناباروری و باروری

نقش میتوکندری در ناباروری

با توجه به نقش میتوکندری بر تمام مسیرهای بیوشیمیایی، از جمله تحریک اسپرم. در واقع تحرک اسپرم به شدت وابسته به ATP تولید شده توسط فرایند فسفریلاسیون اکسیداتیو در غلاف میتوکندری است. همچنین باید در نظر داشته باشیم که میتوکندری برخلاف دیگر اندامک ها، به عنوان یک اندامک مستقل، دارای ژنوم مختص خودش است. پس با توجه به نقش و تاثیر عمیق آن در بلوغ و تحرک و فعالیت اسپرم ها، می توان گفت ژنوم میتوکندری با ناباروری در ارتباط است.

نقص در میتوکندری، سبب یکسری از اختلالات پیچیده و اغلب تهدیدات حیاتی می شود که می تواند بر تمام ارگان ها و سیستم ها تأثیر بگذارد. در حالی که کاهش دفعات مقاربت یکی از دلایل است، کاهش کیفیت رویان ها ناشی از پیری تخمک به دلیل بروز بالاتر آنیوپلوئیدی اووسیت یا رحم بزرگ شده،

به عنوان علل احتمالی دخیل هستند. همچنین هنوز بحث سر این وجود دارد که کدام یک از این دو دلیل اصلی هستند، و یا اینکه شاید هر دو باهم در این رابطه به یک اندازه سهم دارند، وجود دارد. با وجود مطالعات متعدد هنوز به طور دقیق مشخص نیست چرا کیفیت عملکرد رحم و تخمک ها با افزایش سن، کاهش می یابد.

 

تست pcr کرونا اصفهان | نقش میتوکندری بر ناباروری و باروری

رشد جنین و میتوکندری

عملکرد طبیعی میتوکندری در جنین برای تولید انرژی کافی برای سنتز پروتئین میتوکندری، سنتز DNA و رشد جنین ضروری است. در سال های اخیر، DNA میتوکندری (mtDNA) به دلیل نقش ظریف آن در مرحله رشد اولیه جنین مورد توجه بوده است.

پیری و اختلال در میتوکندری

به نظر می رسد آسیب اکسیداتیو نقش مهمی در ایجاد اختلال در عملکرد میتوکندری در پیری داشته باشد. به نظر می رسد . استیل ال-کارنیتین، یک ماده موجود در میتوکندری با انرژی بالا، باعث کاهش بسیاری از اختلالات سلولی مرتبط با سن می شود. که به طبع، با افزایش تولید ATP سلولی همراه است. همچنین با افزایش سن، عملکرد میتوکندری با افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) و رادیکال های آزاد در میتوکندری کاهش می یابد.

بیشتر از  یک محدوده غلظت از ROS، ممکن است با تغییر بیان ژنتیکی به منظور افزایش متابولیسم انرژی برای نجات سلول، پاسخ های استرس سلولی را تحریک کند. درواقع آسیب اکسیداتیو به میتوکندری که منجر به اختلال عملکرد میتوکندری می شود، علت تغییرات مرتبط با سن در سلول های سوماتیک است. بنابراین، اختلال عملکرد میتوکندری همراه با افزایش سن ممکن است نقش مهمی در ناباروری در زنان داشته باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

سایر نوشته های مطلوب ...

نوشته های محبوب