درمان ضد ترومبوتیک در بیماران COVID-19 | آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

درمان ضد ترومبوتیک در بیماران COVID-19

درمان ضد ترومبوتیک در بیماران COVID-19

در بیماران غیر بستری با COVID-19 ، در حال حاضر هیچ داده ای برای پشتیبانی از اندازه گیری نشانگرهای انعقادی وجود ندارد. در بیماران بستری با COVID-19 ، پارامترهای خون و انعقاد معمولاً اندازه گیری می شوند ، اگرچه در حال حاضر شواهد کافی برای توصیه یا استفاده از این داده ها برای هدایت تصمیمات کافی نیست.

درمان ضد انعقادی و ضد پلاکتی مزمن

بیمارانی که تحت درمان های ضد انعقادی یا ضد پلاکتی برای شرایط زمینه ای قرار دارند.در صورت تشخیص COVID-19 در آزمایشگاه ژنتیک اصفهان باید این داروها را ادامه دهند. پیشگیری و غربالگری ترومبوآمبولی وریدی
برای بیماران غیر بستری با COVID-19 ، نباید از داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE) یا ترومبوز شریانی استفاده کرد ، مگر اینکه بیمار علائم دیگری برای درمان داشته باشد یا در یک آزمایش بالینی شرکت کند.
بزرگسالان غیر باردار بستری در بیمارستان با COVID-19 باید ضد انعقاد دوز پیشگیری کننده را دریافت کنند. (به توصیه های مربوط به افراد باردار در زیر مراجعه کنید). برای جلوگیری از ترومبوز شریانی خارج از حد معمول مراقبت از بیماران بدون COVID-19 نباید از داروهای ضد انعقاد یا ضد پلاکت استفاده شود.

درمان ضد ترومبوتیک در بیماران COVID-19 | آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

در حال حاضر شواهد کافی برای توصیه یا موافق استفاده از ترومبولیتیک یا بالاتر از دوز پیشگیری کننده ضد انعقاد خون برای پروفیلاکسی VTE در بیماران COVID-19 بستری در خارج از یک آزمایش بالینی وجود ندارد. بیماران بستری با COVID-19 نباید به طور معمول از بیمارستان مرخص شوند. در حالی که در پروفیلاکسی VTE هستند. مداوم ضد انعقاد خون با رژیم تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو برای پیشگیری طولانی مدت VTE پس از ترخیص از بیمارستان ، می تواند برای بیمارانی که در معرض خطر خونریزی و خطر بالای VTE قرار دارند. در نظر گرفته شود . همانطور که در پروتکل های بیماران بدون COVID-19 وجود دارد.

در حال حاضر شواهد ناکافی برای توصیه یا برای غربالگری معمول ترومبوز ورید عمقی در بیماران COVID-19 بدون علائم و نشانه های VTE وجود دارد. صرف نظر از وضعیت نشانگرهای انعقادی آنها. برای بیماران COVID-19 بستری در بیمارستان که دچار وخامت سریع عملکرد ریوی ، قلبی یا عصبی یا از دست دادن موضعی پرفیوژن محیطی ناگهانی می شوند ، باید احتمال بیماری ترومبوآمبولیک ارزیابی شود.

کودکان بستری در بیمارستان برای COVID-19

برای کودکان بستری در بیمارستان COVID-19 ، علائم پیشگیری از VTE باید همان مواردی باشد. که در کودکان بدون COVID-19 وجود دارد.در صورت عدم امکان تصویربرداری تشخیصی ، بیماران مبتلا به COVID-19 که یک حادثه ترومبوآمبولیک حادثه ای را تجربه می کنند. یا به احتمال زیاد به بیماری ترومبوآمبولیک مشکوک هستند. باید با دوزهای درمانی ضد انعقاد درمانی مدیریت شوند.
بیماران مبتلا به COVID-19 که به اکسیژن رسانی غشای خارج از بدن یا درمان جایگزینی کلیوی مداوم نیاز دارند. یا مبتلا به ترومبوز وابسته به کاتتر یا فیلترهای خارج از بدن هستند. طبق پروتکل های استاندارد سازمانی برای افراد فاقد COVID-19 باید تحت درمان با آنتی ترومبوتیک قرار گیرند.

 


صفحه اینستاگرام  کاریوژن آزمایشگاه ژنتیک اصفهان


بیشتر بخوانید:

آزمایش آمنیوسنتز چیست؟

اختلالات مادرزادی متابولیسم

بیماری ژنتیکی ویلسون چیست؟

به این نوشته امتیاز دهید: