آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | آزمایش‌ ژنتیک سرطان برای چه افرادی لازم است ؟ 

چه کسانی نیاز به آزمایش ژنتیک سرطان دارند؟

آزمایش‌ ژنتیک سرطان برای چه افرادی لازم است ؟ 

مشاوره ژنتیک و آزمایش ژنتیک سرطان  برای افرادی توصیه می‌شود که سرطانهای خاصی دارند یا الگوهای سرطانی خاصی در خانواده دارند. در تست‌های ژنتیک از تست‌های پزشکی استفاده می‌کنند تا جهش‌های موجود در ژنها را تشخیص دهند. بسیاری از آنها در حال حاضر استفاده می‌شوند و بسیاری در حال توسعه یافتن می‌باشد.

تست‌های ژنتیک برای دلایل زیادی استفاده می‌شوند ولی ما درمورد تست‌هایی که برای تشخیص سرطان استفاده می‌شود، صحبت می‌کنیم.

آزمایشات ژنتیک در موارد زیر توصیه می‌شود:

  1. افراد متعددی از یک خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزندان) دچار سرطان شده باشند.
  2. بستگان زیادی از یک خانواده دچار یک نوع سرطان شده‌ باشند.
  3. سرطان هایی در یک خانواده دیده شده که وابسته به یک نوع جهش هستند ( سرطان سینه، سرطان تخمدان و لوزالمعده در یک خانواده).
  4. یکی از اعضای خانواده به بیش از یک نوع سرطان مبتلا شده باشد.
  5. اعضایی از خانواده در سنین بسیار پایین سرطان دارند.
  6. بستگان نزدیک مبتلا به سرطانی شده اند که وابسته به یک شرایط موروثی نادر است.
  7. ابتلا به سرطانهای نادر مانند سرطان سینه یا چشم در مردان.
  8. متعلق به قوم خاصی (به عنوان مثال یهودیان بیش‌تر احتمال دچار شدن به سرطان سینه و تخمدان را دارند) بودن.
  9. بررسی ها دال بر سرطانهای موروثی میباشد (مانند داشتن تعداد زیادی پولیپ در روده بزرگ).
  10. داشتن یک جهش و یا بیش‌تر در اعضای خانواده‌ای که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

 آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | چه کسانی نیاز به آزمایش‌ ژنتیک سرطان دارند؟

اگر در مورد سرطانهای خاصی در خانواده خود نگران هستید، سرطانهایی که در گذشته وجود داشته، ریسک و احتمال سرطان، می‌توانید با پزشک خود در این مورد صحبت کنید. باید در مورد تاریخچه خانوادگی خود اطلاع داشته باشید‌ و بدانید چه آزمایش‌هایی در دسترس هستند. برای بعضی سرطانها جهش‌های خاصی مشخص نشده و برای بعضی که جهش‌های مشخصی دارند آزمایش‌های خاصی وجود ندارد.

مطالب پیشنهادی : 

تماس با آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

به این نوشته امتیاز دهید: