نمونه گیری تست کرونا Pcr در محل شما 

توضیحات

نمونه گیری تست کرونا در منزل یا محل کا شما در کمترین زمان ممکن

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

جوابدهی بصورت 24 ساعته

ارائه فاکتور برای بیمه های تکمیلی

ارائه جواب برای پرواز های داخلی و بین المللی

ارائه یک جواب کتبی یا غیر حضوری