سرطان معده ارثی در افرادی با گروه خونی A

چند درصد از سرطان های معده به علت سرطان معده ارثی منتشر به وجود می آیند؟ محققان برآورد کرده اند که حدود یک تا دو درصد از موارد ابتلا به سرطان های معده شامل سرطان معده ارثی منتشر شده است با این حال ریسک بروز سرطان معده در میان همه افراد در نقاط مختلف جهان …