نقش ژنتیک در کمبود ویتامین دی

نقش ژنتیک در کمبود ویتامین دی کمبود ویتامین D در ایران و نقش آن در کنترل ویروس ها ویتامین دی یا ویتامین D بر خلاف نام گذاری آن، درحقیقت ویتامین نمی باشد!! ویتامین ها دسته ای از ترکیبات آلی هستند که بدن قادر به تولید آن نبوده و ناچار به تامین آنها ازطریق رژیم غذایی …