نقش ژنتیک در هوش و استعداد کودکان

نقش ژنتیک در هوش و استعداد کودکان موفقیت تحصیلی و ژنتیک نقش ژنتیک در هوش و استعداد کودکان کاملا شناخته شده است. موفقیت تحصیلی عاملی است که والدین همیشه نگران آن هستند که آیا فرزندانشان در مدرسه به خوبی نتیجه خواهند گرفت یا خیر؟ اما فرزندانشان احتمالا همراه با آنچه که برای موفقیت نیاز دارند، …