تاثیر ژن کانکسین در بروز ناشنوایی

دلیل بررسی ژن کانکسین چیست؟ در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در شناسایی ژن‌های دخیل در ناشنوایی انجام گرفته است. از این میان نقش دو ژن کانکسین 26 و کانکسین 30 در بروز ناشنوایی و کری غیر سندرمی خفیف تا شدید مادر زادی و غیر پیشرونده  (DFNB1) مشخص شده است. این نوع ناشنوایی‌ها  در اثر …

تشخیص کم شنوایی ارثی و پیشگیری از آن

اختلالات شنوایی در دوران جنینی قابل تشخیص نیست؟ در صورتی که یکی از والدین، مبتلابه کم شنوایی ارثی (به واسطه ژن کم شنوایی از نوع غالب) باشد، آن را به نیمی از فرزندان خود نیز انتقال می دهد. در حالی که در انواع کم شنوایی ژنتیکی از نوع مغلوب، وجود ژن کم شنوایی در هر …