تشخیص کم شنوایی ارثی و پیشگیری از آن

اختلالات شنوایی در دوران جنینی قابل تشخیص نیست؟ در صورتی که یکی از والدین، مبتلابه کم شنوایی ارثی (به واسطه ژن کم شنوایی از نوع غالب) باشد، آن را به نیمی از فرزندان خود نیز انتقال می دهد. در حالی که در انواع کم شنوایی ژنتیکی از نوع مغلوب، وجود ژن کم شنوایی در هر …