تشخیص ژنتیکی سندرم جیغ گربه

سندروم فریاد گربه سندرم فریاد گربه یا سندرم جیغ گربه (Cri du chat) سندرومی وراثتی است که به علت کوتاه شدن بازوی(p) یکی از کروموزوم‌های شماره ۵ به‌وجود می‌آید. سندرم فریاد گربه در حدود 1 در 20.000 تا 50.000 نوزاد تازه متولد شده رخ می دهد. این بیماری در مردم تمام قومیت های مختلف یافت می شود. نوزادان مبتلا، با …