وضعیت کروموزوم ها در سندروم داون چگونه است ؟

وضعیت کروموزوم ها در سندروم داون تشخیص بالینی سندروم داون دشواری خاصی ندارد. با این حال انجام آزمایش کاریوتایپ برای تایید و کمک به مشاوره ژنتیک ضروری است. بیماران مبتلا ممکن است وضعیت های کروموزومی متفاوتی داشته باشند که در زیر به طور خلاصه به آنها اشاره شده است. تریزومی 21 حدود 95% بیماران مبتلا …

سندروم داون را بشناسید :

سندروم داون یا تریزومی 21 چیست؟ سندروم داون یا تریزومی 21 شایع ترین و شناخته شده ترین ناهنجاری کروموزومی است و شایع ترین علت ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی متوسط به شمار می رود. تقریبا از هر 700 تولد زنده یک مورد به سندروم داون مبتلا است. و در بین کودکان به دنیا آمده از مادران با …

اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟ در واقع می توان گفت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج اولین و مهمترین اقدامی می باشد که در برخورد با بیماری هایی که به ارثی بودن آن ها شک داریم باید انجام شود. مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج را می توان یکی از خدمات درمانی و پیشگیرانه دانست و …