وضعیت کروموزوم ها در سندروم داون چگونه است ؟

وضعیت کروموزوم ها در سندروم داون تشخیص بالینی سندروم داون دشواری خاصی ندارد. با این حال انجام آزمایش کاریوتایپ برای تایید و کمک به مشاوره ژنتیک ضروری است. بیماران مبتلا ممکن است وضعیت های کروموزومی متفاوتی داشته باشند که در زیر به طور خلاصه به آنها اشاره شده است. تریزومی 21 حدود 95% بیماران مبتلا …