روش انجام آزمایش تعیین هویت

روش انجام آزمایش تعیین هویت شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که این ازمایش به چه صورت انجام می شود. در پاسخ باید گفت در گذشته برای اطمینان از ابوت از گروه خون پدر و مادر استفاده می شد و از دیگر روش های قدیمی تعیین هویت استفاده از آنالیز پروتئین های فرد، …