تست ‏Paternity یا‏ تعیین هویت

تعیین ابوّت تست ‏تعیین هویت بیش از دو دهه قبل دانشمندان توانستند با استفاده از روشهای نوین ژنتیکی به الگو های خاص ژنتیکی جهت ‏تعیین هویت دست یابند. خیلی زود این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، ‏مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرد. امروزه استفاده از …

کاربردهای بالینی تشخیصی آزمایش تعیین هویت

کاربردهای بالینی تشخیصی (میکروکایمریسم  و پیوند) در بخش قبلی تعریف کوتاهی از آزمایش تعیین هویت داشتیم در این بخش کاربرد تشخیصی این آزمایش ژنتیک را بررسی می کنیم ، با ما همراه باشید :     بررسی عملکرد پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان (میکروکایمریسم)؛ پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان یک رویکرد نوین پزشکی و …