تست ‏Paternity یا‏ تعیین هویت

تعیین ابوّت تست ‏تعیین هویت بیش از دو دهه قبل دانشمندان توانستند با استفاده از روشهای نوین ژنتیکی به الگو های خاص ژنتیکی جهت ‏تعیین هویت دست یابند. خیلی زود این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، ‏مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرد. امروزه استفاده از …

رضایت آگاهانه از تست ژنتیکی

رضایت آگاهانه چیست؟ قبل از اینکه فردی تست ژنتیکی بدهد، مهم است که او روش تست ، منافع و محدودیت‌های تست و عواقب احتمالی نتایج آن تست را بداند. فرایند آموزش یک فرد در مورد تست و اجازه گرفتن از او را رضایت آگاهانه می‌نامند. آگاهانه بدین معناست که فرد اطلاعات کافی برای تصمیم آگاهانه …

از تولد فرزند معلول پیشگیری کنید .

‌می‌توان از تولد فرزند معلول پیشگیری کرد ! فایده مشاوره‌های ژنتیک در این است که با وجود ضوابط کشور و رضایت خانواده‌ها در صورت تشخیص ناهنجاری امکان ختم حاملگی وجود دارد و از تولد فرزند معلول جلوگیری می شود . بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معلولیت‌ها با تکنولوژی موجود قابل پیشگیری و راه‌های پیشگیری …