احتمال خطا در آزمایش ژنتیک سل فری

آیا احتمال خطا در سل فری (آزمایشNIPT) وجود دارد؟ احتمال بروز خطا در آزمایشات دوران بارداری از جمله آزمایش حساس سل فری بدون شک از جمله نگران کننده ترین مواردی است که می تواند در دروان بارداری رخ دهد. عدم اطمینان از سالم بودن و یا نبودن جنینی که در شکم داردید، شک ها و …