ضرورت آزمایش ژنتیک در ازدواج فامیلی

آزمایش ژنتیک در ازدواج های فامیلی ضروری است .  آزمایش ژنتیک در ازدواج فامیلی آزمایشی هزینه بر اما ضروری و لازم  است که از بسیاری از بیماری های مادرزادی جلوگیری میکند و امکان تولد نوزادانی با نقص مادرزادی را به حداقل می رساند . قبل از انجام آزمایش ژنتیک در ازدواج فامیلی ابتدا فرد باید …

فارماکوژنتیک

فارماکوژنتیک (Pharmacogenetic) مطالعه­ ی عوامل ژنتیکی است که در یک فرد خاص بر روی متابولیسم، انتقال دارو و یا رسپتورهای دارو موثر است. تغییرات ژنتیکی باعث می­شوند که پاسخ افراد به درمان دارویی متفاوت باشد. این تغییرات ژنتیکی موجب می­شوند که برخی افراد حساسیت بیشتر و یا کمتری به داروهای خاصی نشان دهند که در مقابل باعث …